🔺 بازی خطرناک آمریکا با امنیت شرق آسیا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بازی خطرناک آمریکا با امنیت شرق آسیا

🔹 سفر جنجالی 11 مرداد ماه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان به عنوان اقدامی در جهت نقض حاکمیت و تمامیت ارضی چین، بدون توجه به هشدارهای پکن انجام شد و حالا طبق آنچه مقامات دولتی و نظامی پکن هشدار داده بودند، واشنگتن مسئول هرگونه تبعات مستقیم و غیرمستقیم این سفر در منطقه شناخته خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup