🔺 حماس: عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی موجب جری تر شدن این رژیم شده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 حماس: عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی موجب جری تر شدن این رژیم شده است

🔺 حماس: عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی موجب جری تر شدن این رژیم شده است

🔹 "حازم قاسم" سخنگوی حماس گفت: از زمان آغاز روند عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر قدس تجاوزات و جنایات خود علیه مردم و مقدسات فلسطینی را تشدید کرده است.

ادامه مطلب ...
popup