🔺 صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد طی سه روز/ بازار سیاهی که کساد شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد طی سه روز/ بازار سیاهی که کساد شد

🔺 صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد طی سه روز/ بازار سیاهی که کساد شد

🔹 مجوز پروانه تاسیس آموزشگاه‌های آزاد در دوره‌های قبل در بازار با قیمت‌های میلیاردی خرید و فروش می‌شد که در دولت سیزدهم با انحصارشکنی و اقدامات ویژه این بازار تعطیل و اکنون زمان صدور مجوزها از هشت ماه به سه روز کاهش یافته است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار اقتصادی

سرخط خبر

popup