🔺 برگه اسقاط شماره‌گذاری کم است/ رسوب محصولات تولیدی در پارکینگ‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 برگه اسقاط شماره‌گذاری کم است/ رسوب محصولات تولیدی در پارکینگ‌ها

🔺 برگه اسقاط شماره‌گذاری کم است/ رسوب محصولات تولیدی در پارکینگ‌ها

🔺 برگه اسقاط شماره‌گذاری کم است/ رسوب محصولات تولیدی در پارکینگ‌ها

🔹 معاون وزیر صمت در نامه‌ای به مشاور وزیر کشور، علت اصلی حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای تجاری و موتورسیکلت را کمبود برگه اسقاط و رسوب محصولات تولیدی در انبارها اعلام کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup