🔺 معرفی ۱۰۸۰ مددجوی تهرانی به تأمین اجتماعی برای بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 معرفی ۱۰۸۰ مددجوی تهرانی به تأمین اجتماعی برای بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی

🔹 مدیرکل کمیته امداد استان تهران از معرفی ۱۰۸۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت به سازمان تامین اجتماعی جهت بهره‌مندی از مستمری ماهانه بازنشستگی تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با معرفی این جمعیت، شمار مددجویان دارای بیمه تأمین اجتماعی به ۵۱۶۷ نفر رسید.

ادامه مطلب ...
popup