🔺 اطلاعات سازمان امور مالیاتی درباره خانه‌های خالی ناقص است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اطلاعات سازمان امور مالیاتی درباره خانه‌های خالی ناقص است

🔺 اطلاعات سازمان امور مالیاتی درباره خانه‌های خالی ناقص است

🔹 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید با وجود اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس تصویب شد اما سازمان امور مالیاتی هنوز به اطلاعات کامل نیز در این حوزه دست نیافته و اطلاعاتش بسیار ناقص است.

ادامه مطلب ...
popup