🔺 نگرانی "هرتسوگ" از آیندهِ تاریک پس از انتخابات رژیم اسرائیل

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 نگرانی "هرتسوگ" از آیندهِ تاریک پس از انتخابات رژیم اسرائیل

🔹 با وجود چهل روز مانده به انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، رئیس این رژیم از اکنون نگران آینده پس از انتخابات شده و با اشاره به خستگی  صهیونیستها از بی ثباتی مداوم سیاسی گفت که با هر هزینه ای تلاش خواهد کرد تا به این وضعیت پایان دهد.

ادامه مطلب ...
popup