🔺 رییس جمهور صدای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رییس جمهور صدای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند

🔺 رییس جمهور صدای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند

🔺 رییس جمهور صدای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند

🔹 خانواده شهدای ترور با تاکید بر پیگیری استرداد و محاکمه سرکردگان گروهک تروریستی منافقین به جرم ترور هزاران شهروند و خیانت در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، از رییس جمهور خواستند در جریان حضور در سازمان ملل صدای رسای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند.

ادامه مطلب ...
popup