🔺 رییس جمهور صدای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 رییس جمهور صدای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند

🔺 رییس جمهور صدای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند

🔺 رییس جمهور صدای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند

🔹 خانواده شهدای ترور با تاکید بر پیگیری استرداد و محاکمه سرکردگان گروهک تروریستی منافقین به جرم ترور هزاران شهروند و خیانت در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، از رییس جمهور خواستند در جریان حضور در سازمان ملل صدای رسای قربانیان ترور را به گوش جامعه جهانی برساند. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup