🔺 مجموعه‌های وابسته به سازمان ملل مانند آژانس نباید تحت تاثر موضوعات سیاسی قرار گیرند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجموعه‌های وابسته به سازمان ملل مانند آژانس نباید تحت تاثر موضوعات سیاسی قرار گیرند

🔺 مجموعه‌های وابسته به سازمان ملل مانند آژانس نباید تحت تاثر موضوعات سیاسی قرار گیرند

🔺 مجموعه‌های وابسته به سازمان ملل مانند آژانس نباید تحت تاثر موضوعات سیاسی قرار گیرند

🔹 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حضور ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و حافظ منافع و امنیت منطقه، گفت: ایران در سازمان ملل تاکید خواهد کرد که سازمان ملل باید به عنوان سازمان تمام ملت‌ها عمل کند و تحت تاثیر چند قدرت تصمیم سیاسی نگیرد.

ادامه مطلب ...
popup