🔺 تشدید اختلاف دموکرات‌ها و جمهوریخواهان، این بار در حمایت از سازمان ملل

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 تشدید اختلاف دموکرات‌ها و جمهوریخواهان، این بار در حمایت از سازمان ملل

🔺 تشدید اختلاف دموکرات‌ها و جمهوریخواهان، این بار در حمایت از سازمان ملل

🔺 تشدید اختلاف دموکرات‌ها و جمهوریخواهان، این بار در حمایت از سازمان ملل

🔹 نتایج نظرسنجی جدید اختلاف شدید بین دموکرات ها و جمهوریخواهان در حمایت از سازمان ملل را نشان می دهد به طوری که ۶۴ درصد از دموکرات ها و تنها ۳۶ درصد از جمهوریخواهان از این نهاد بن المللی حمایت می کنند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup