🔺 دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور؛ از کمرنگ شدن تجارت خارجی در دولت قبل تا احیا در دولت سیزدهم

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور؛ از کمرنگ شدن تجارت خارجی در دولت قبل تا احیا در دولت سیزدهم

🔺 دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور؛ از کمرنگ شدن تجارت خارجی در دولت قبل تا احیا در دولت سیزدهم

🔺 دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور؛ از کمرنگ شدن تجارت خارجی در دولت قبل تا احیا در دولت سیزدهم

🔹 در حالی که طی هشت سال عملکرد دولت قبل حجم تجارت خارجی کشور با کاهش ۵۰ درصدی و تراز تجاری کشور با کاهش ۹۰ درصدی مواجه شده بود اما دولت سیزدهم توانست روند رو به اضمحلال تجارت خارجی کشور را معکوس کند تا جایی که حجم تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد.

ادامه مطلب ...
popup