🔺 میقاتی و بلینکن درباره پرونده ترسیم مرزها و ریاست جمهوری لبنان گفتگو کردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 میقاتی و بلینکن درباره پرونده ترسیم مرزها و ریاست جمهوری لبنان گفتگو کردند

🔺 میقاتی و بلینکن درباره پرونده ترسیم مرزها و ریاست جمهوری لبنان گفتگو کردند

🔺 میقاتی و بلینکن درباره پرونده ترسیم مرزها و ریاست جمهوری لبنان گفتگو کردند

🔹 نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در نیویورک درخصوص مسائل مختلف از جمله پرونده ترسیم مرز دریایی بین لبنان و فلسطین اشغالی و پرونده انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان گفت وگو کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup