🔺 صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱

🔺 صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱

🔹 جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه 30 شهریورماه مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ساعت 8 و 17 دقیقه و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان با محوریت بررسی طرح انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأتها و مجامع آغاز شد.

ادامه مطلب ...
popup