🔺 ادعای حسن نیت آمریکایی‌ها با وضع تحریم‌های جدید همزمان با مذاکرات سازگار نیست

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ادعای حسن نیت آمریکایی‌ها با وضع تحریم‌های جدید همزمان با مذاکرات سازگار نیست

🔺 ادعای حسن نیت آمریکایی‌ها با وضع تحریم‌های جدید همزمان با مذاکرات سازگار نیست

🔺 ادعای حسن نیت آمریکایی‌ها با وضع تحریم‌های جدید همزمان با مذاکرات سازگار نیست

🔹 رئیس جمهور گفت: ادعاهای پادمانی مطرح علیه ایران متکی به ادعاهای رژیم صهیونیستی بوده که بر اساس تجربه اعمال خرابکارانه و توطئه‌آمیز آنها علیه تاسیسات هسته‌ای ایران اساسا فاقد اعتبار است و طرح مجدد آنها صرفا بهانه تراشی سیاسی برای به تاخیر انداختن احیای توافق ارزیابی می شود.

ادامه مطلب ...
popup