🔺 مردم به فراخوانهای ضدانقلاب پاسخ منفی دادند/ آرامش در همه شهرهای ایران برقرار است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 مردم به فراخوانهای ضدانقلاب پاسخ منفی دادند/ آرامش در همه شهرهای ایران برقرار است

🔺 مردم به فراخوانهای ضدانقلاب پاسخ منفی دادند/ آرامش در همه شهرهای ایران برقرار است

🔺 مردم به فراخوانهای ضدانقلاب پاسخ منفی دادند/ آرامش در همه شهرهای ایران برقرار است

🔹 با وجود فراخوان ضدانقلاب برای برگزاری تجمعات در شهرهای مختلف کشور بویژه تهران،‌مشاهدات خبرنگاران ایرنا نشان می‌دهد آرامش در سراسر کشور ‌از جمله تهران برقرار است و تجمع خاصی برگزار نشده است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup