🔺 اژه ای: ریشه‌های تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شناسایی شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اژه ای: ریشه‌های تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شناسایی شود

🔺 اژه ای: ریشه‌های تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شناسایی شود

🔹 رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضائیه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup