🔺 مجمع تشخیص در این دوره نیازمند رویکرد جدید، تحرک بیشتر و سازوکار به دور از سلایق است/ ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگری با قدرت و قوت در جهان می‌درخشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجمع تشخیص در این دوره نیازمند رویکرد جدید، تحرک بیشتر و سازوکار به دور از سلایق است/ ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگری با قدرت و قوت در جهان می‌درخشد

🔺 مجمع تشخیص در این دوره نیازمند رویکرد جدید، تحرک بیشتر و سازوکار به دور از سلایق است/ ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگری با قدرت و قوت در جهان می‌درخشد

🔺 مجمع تشخیص در این دوره نیازمند رویکرد جدید، تحرک بیشتر و سازوکار به دور از سلایق است/ ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگری با قدرت و قوت در جهان می‌درخشد

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تحول در حکمرانی برای اداره بهتر کشور، تأکید کرد: اگر می‌خواهیم بر جنگ شناختی که دشمن علیه ما به راه انداخته غلبه پیدا کنیم ابتدا باید تعارض‌ها، برداشت‌ها و درک‌های متفاوت در بخش حکمرانی را اصلاح کنیم و امروز مجمع تشخیص مصلحت در دوره نهم خود با توجه به سیاست‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در نوع پیگیری و اولویت بندی سیاست‌ها و نیز شورای عالی نظارت مجمع، برای تحقق این سیاست‌ها نیازمند رویکرد جدید، تحرک بیشتر، ساز و کار مناسب‌تر به دور از سلایق است. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup