🔺 تاخیر در اعلام الگوی کشت و طرح‌های جدید صادرات محصولات جالیزی (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۷/۱۲)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تاخیر در اعلام الگوی کشت و طرح‌های جدید صادرات محصولات جالیزی (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۷/۱۲)

🔺 تاخیر در اعلام الگوی کشت و طرح‌های جدید صادرات محصولات جالیزی (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۷/۱۲)

🔺 تاخیر در اعلام الگوی کشت و طرح‌های جدید صادرات محصولات جالیزی (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۷/۱۲)

🔹 تاخیر وزارت جهاد کشاورزی در اعلام الگوی کشت و طرح‌های جدید صادرات محصولات جالیزی ۱۲ روزه شد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته در نامه‌ایی به رئیس جمهور به تکلیف دولت برای اعلام و اجرای الگوی کشت تاکید کرده است. آقای عسگری می‌گوید کمیسیون کشاورزی جلسه‌ایی با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای نیرو، نفت، صمت و جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف اجرا و عملیاتی شدن الگوی کشور برگزار خواهد کرد. در ادامه سلسله گزارش‌های مرتبط با الگوی کشت همکارم خانم تیموری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم ...

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup