🔺 زلنسکی از عملکرد صلیب سرخ انتقاد کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زلنسکی از عملکرد صلیب سرخ انتقاد کرد

🔺 زلنسکی از عملکرد صلیب سرخ انتقاد کرد

🔹 ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه شب کمیته بین المللی صلیب سرخ را به انفعال در حمایت از حقوق اسیران جنگی اوکراینی متهم کرد و از این ارگان خواست ماموریت خود را در اردوگاه واقع در شرق این کشور تحت اشغال روسیه انجام دهد.

ادامه مطلب ...
popup