🔺 مرکز قانونگذاری حتما مجلس است/موضع مجلس به صورت مکتوب به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مرکز قانونگذاری حتما مجلس است/موضع مجلس به صورت مکتوب به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده است

🔺 مرکز قانونگذاری حتما مجلس است/موضع مجلس به صورت مکتوب به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده است

🔺 مرکز قانونگذاری حتما مجلس است/موضع مجلس به صورت مکتوب به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده است

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سلیمی در انتقاد به ورود به شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانونگذاری به ویژه در موضوع کنکور، گفت: مرکز قانونگذاری حتما مجلس است و قانونی که وضع کرده قابل لغو نیست به جز اینکه تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود که این موضوع به صورت مکتوب به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده است.

ادامه مطلب ...
popup