🔺 ابعاد مختلف لایحه الحاق ایران به شانگهای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شد/ تاکید نمایندگان بر تامین منافع ملی ایران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ابعاد مختلف لایحه الحاق ایران به شانگهای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شد/ تاکید نمایندگان بر تامین منافع ملی ایران

🔺 ابعاد مختلف لایحه الحاق ایران به شانگهای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شد/ تاکید نمایندگان بر تامین منافع ملی ایران

🔺 ابعاد مختلف لایحه الحاق ایران به شانگهای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شد/ تاکید نمایندگان بر تامین منافع ملی ایران

🔹 رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با اشاره به نشست امروز کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی گفت: ابعاد مختلف لایحه الحاق دولت ایران به سازمان همکاری شانگهای با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شد.

ادامه مطلب ...
popup