🔺 کاظمی قمی: ایران نشست بین المللی درخصوص مسائل افغانستان برگزار می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 کاظمی قمی: ایران نشست بین المللی درخصوص مسائل افغانستان برگزار می‌کند

🔺 کاظمی قمی: ایران نشست بین المللی درخصوص مسائل افغانستان برگزار می‌کند

🔺 کاظمی قمی: ایران نشست بین المللی درخصوص مسائل افغانستان برگزار می‌کند

🔹 کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با تاکید بر ین که ایران همیشه کوشش کرده است تا با صادرات خود زندگی مردم افغانستان را بهبود بخشد، از برنامه تهران برای میزبانی نشست بزرگی در سطح وزیران امور خارجه با هدف کمک به حل مسائل افغانستان خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup