🔺 دادستان کل کشور: اقدام ضد انسانی شهادت حافظان امنیت بی پاسخ نمی‌ماند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 دادستان کل کشور: اقدام ضد انسانی شهادت حافظان امنیت بی پاسخ نمی‌ماند

🔺 دادستان کل کشور: اقدام ضد انسانی شهادت حافظان امنیت بی پاسخ نمی‌ماند

🔺 دادستان کل کشور: اقدام ضد انسانی شهادت حافظان امنیت بی پاسخ نمی‌ماند

🔹 دادستان کل کشور با اشاره به شهادت دو نفر از مدافعان امنیت در مشهد تاکید کرد که چنین اقدام های ضد انسانی طبق فرمایش مقام معظم رهبری بی پاسخ نمی ماند و دستگاه قضا در راستای مجازات عوامل این جنایت‌ها به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup