🔺 هشدار عشایر سوریه درباره توطئه آمریکایی - صهیونیستی علیه محور مقاومت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 هشدار عشایر سوریه درباره توطئه آمریکایی - صهیونیستی علیه محور مقاومت

🔺 هشدار عشایر سوریه درباره توطئه آمریکایی - صهیونیستی علیه محور مقاومت

🔺 هشدار عشایر سوریه درباره توطئه آمریکایی - صهیونیستی علیه محور مقاومت

🔹 گروهی از شیوخ و شخصیت های برجسته قبایل و عشایر عرب در منطقه الجزیره در شمال شرقی سوریه هشدار دادند که آمریکا و رژیم صهیونیستی بدنبال سرقت منابع و ثروت های سوریه و نیز تجزیه شمال شرقی این کشور در راستای گسستن پیوند ارکان محور مقاومت هستند.

ادامه مطلب ...
popup