🔺 رئیس‌جمهور: رفتار دوگانه در روابط با ایران موجب پشیمانی ریاکاران می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 رئیس‌جمهور: رفتار دوگانه در روابط با ایران موجب پشیمانی ریاکاران می‌شود

🔺 رئیس‌جمهور: رفتار دوگانه در روابط با ایران موجب پشیمانی ریاکاران می‌شود

🔺 رئیس‌جمهور: رفتار دوگانه در روابط با ایران موجب پشیمانی ریاکاران می‌شود

🔹 رئیس‌جمهور گفت: بعضی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتب با واسطه پیام همکاری و تعامل می‌دهند ولی در میدان عمل رفتار آنها با گفتارشان متفاوت است؛ این ریاکاری قطعاً موجب پشیمانی آنها خواهد شد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup