🔺 عوامل شکل گیری جنایت ایذه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عوامل شکل گیری جنایت ایذه

🔹 محسن کوهکن نماینده ادواری مجلس اعلام کرد: آن‌هایی که از بیرون افراد را تحریک به خشونت و آشوب می‌کردند، همان‌ها حامی این جنایات هستند، برایش برنامه ریزی و پولهایش را هم ریالی و ارزی تامین کردند، اما یقین داریم به نتیجه نمی‌رسند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup