🔺 اجرای آیین‌نامه حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اجرای آیین‌نامه حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸)

🔺 اجرای آیین‌نامه حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸)

🔺 اجرای آیین‌نامه حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸)

🔹 اجرای آیین‌نامه حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی که از مصوبات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود با فراخوان از سکو‌ها کلید خورد. سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی تا ۵ آذر مهلت دارند، در پایگاه اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت نام کنند ...

ادامه مطلب ...
popup