🔺 روایتی از خانهٔ استیجاری ساده‌ای که به عظمت جماران بود؛ روح‌الله فرزند روح‌الله

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 روایتی از خانهٔ استیجاری ساده‌ای که به عظمت جماران بود؛ روح‌الله فرزند روح‌الله

🔺 روایتی از خانهٔ استیجاری ساده‌ای که به عظمت جماران بود؛ روح‌الله فرزند روح‌الله

🔹 جمعه 27 آبان، رئیس مجلس راهی منزل شهید شد، من هم خودم را رساندم، خانه‌ای در شهرکی اطراف کمالشهر، با همان مختصاتی که در تصاویر بود، اما شاید تنگ‌تر، مفروش‌ شده با فرش‌های ماشینی چند سال قبل، باورش شاید برای خیلی از مردم سخت باشد...

ادامه مطلب ...
popup