🔺 برگزاری مناقصه بزرگ ترین پروژه زیرساختی منطقه ویژه لامرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برگزاری مناقصه بزرگ ترین پروژه زیرساختی منطقه ویژه لامرد

🔺 برگزاری مناقصه بزرگ ترین پروژه زیرساختی منطقه ویژه لامرد

🔹 مناقصه طرح احداث کانال‌های پیرامونی و میانی کنترل سیلاب منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منظور حفاظت تأسیسات و امکانات زیربنایی سایت صنایع انرژی‌بر و سرمایه‌گذاران در برابر سیلاب‌ برگزار می شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup