🔺 اثبات کنید کدام واگذاری یک سال اخیر با تخلف همراه بوده است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اثبات کنید کدام واگذاری یک سال اخیر با تخلف همراه بوده است

🔺 اثبات کنید کدام واگذاری یک سال اخیر با تخلف همراه بوده است

🔹 رییس کل سازمان خصوصی‌سازی سازی ضمن پاسخ به ادعاهای رییس هیات مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت تصریح کرد: ایشان باید اثبات کنند که در یک سال اخیر کدام شرکت را ما واگذار کردیم که واگذاری آن با تخلفات متعدد همراه بوده است!

ادامه مطلب ...
popup