🔺 بازار سهام در نقطه ارزندگی/ سرمایه‌گذاران نباید تحت تاثیر جو روانی بورس تصمیم بگیرند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بازار سهام در نقطه ارزندگی/ سرمایه‌گذاران نباید تحت تاثیر جو روانی بورس تصمیم بگیرند

🔺 بازار سهام در نقطه ارزندگی/ سرمایه‌گذاران نباید تحت تاثیر جو روانی بورس تصمیم بگیرند

🔺 بازار سهام در نقطه ارزندگی/ سرمایه‌گذاران نباید تحت تاثیر جو روانی بورس تصمیم بگیرند

🔹 یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند و تداوم سودآوری شرکت‌ها معیاری برای ارزندگی سهام است، گفت: سرمایه‌گذاران با استراتژی بلندمدت و میان‌مدت گاهی تحت تاثیر جو روانی بازار سرمایه، تصمیمات کوتاه‌مدت می‌گیرند که چنین رفتاری قطعاً بازدهی مطلوب برای سرمایه‌گذاران به همراه نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup