🔺 سیاست ها و برنامه های ثبت احوال استان تهران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سیاست ها و برنامه های ثبت احوال استان تهران

🔹 مدیرکل ثبت احوال استان تهران: بالغ بر ۱۷۰ دفتر پیشخوان در استان راه اندازی شده و مردم می‌توانند در نزدیک‌ترین محل به زندگی خودشان خدمت بگیرند و این زیرساخت‌ها فراهم است و هر روز خدمات بیشتری اضافه می‌شود که از درگاه الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup