🔺 آقای وزیر؛ شما رسما از اتاق جنگ علیه ملت ایران حمایت می‌کنید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 آقای وزیر؛ شما رسما از اتاق جنگ علیه ملت ایران حمایت می‌کنید

🔺 آقای وزیر؛ شما رسما از اتاق جنگ علیه ملت ایران حمایت می‌کنید

🔺 آقای وزیر؛ شما رسما از اتاق جنگ علیه ملت ایران حمایت می‌کنید

🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره روزنامه‌نگاری آزاد و صادقانه، تاکید کرد: آقای وزیر؛ شما با این شعارهای دروغین، رسما از اتاق جنگ علیه ملت ایران حمایت می‌کنید.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup