🔺 ناراحتی آمریکایی‌ها از تشکیل دولت در عراق/ جنگ ترکیبی با هدف بی‌ثبات‌سازی ایران بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ناراحتی آمریکایی‌ها از تشکیل دولت در عراق/ جنگ ترکیبی با هدف بی‌ثبات‌سازی ایران بود

🔺 ناراحتی آمریکایی‌ها از تشکیل دولت در عراق/ جنگ ترکیبی با هدف بی‌ثبات‌سازی ایران بود

🔹 سردار سیاری با اشاره به اغتشاشات اخیر و تأکید بر اینکه جنگ ترکیبی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی با هدف بی‌ثبات‌سازی کشور بود، گفت: یکی از اهداف دشمن جلوگیری از تأثیر موفقیت‌های دولت در سفره‌های مردم است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup