🔺 صندوق‌های جسورانه برای حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار بورس راه‌اندازی شده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 صندوق‌های جسورانه برای حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار بورس راه‌اندازی شده است

🔺 صندوق‌های جسورانه برای حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار بورس راه‌اندازی شده است

🔺 صندوق‌های جسورانه برای حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار بورس راه‌اندازی شده است

🔹 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه برای حمایت مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار بورس خبر داد و گفت: تاکنون ۲۰ صندوق جسورانه در راستای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌اندازی شده است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup