🔺 وزارت امور خارجه قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر را مردود دانست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 وزارت امور خارجه قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر را مردود دانست

🔺 وزارت امور خارجه قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر را مردود دانست

🔺 وزارت امور خارجه قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر را مردود دانست

🔹 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آن را اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی و کاملا مردود دانست.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup