🔺 اغتشاشات اخیر مصداق یک جنگ ‌ترکیبی همه‌جانبه است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 اغتشاشات اخیر مصداق یک جنگ ‌ترکیبی همه‌جانبه است

🔺 اغتشاشات اخیر مصداق یک جنگ ‌ترکیبی همه‌جانبه است

🔺 اغتشاشات اخیر مصداق یک جنگ ‌ترکیبی همه‌جانبه است

🔹 جمعی از پیشکسوتان وزارت امور خارجه، با امضا بیانیه‌ای اغتشاشات اخیر را مصداق جنگ ترکیبی همه جانبه دشمنان دانستند و عنوان کردند: ارتقاء وحدت ملی، تلاش برای اتحاد مذاهب و قومیت‌های مختلف و انسجام گرایش‌های متنوع سیاسی می‌تواند خنثی‌کننده این جنگ ترکیبی باشد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup