🔺 رفع انحصار از کسب و کارها؛ هم رونق، هم عدالت/ اقدام دولت سیزدهم برای تسهیل در صدور مجوزها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رفع انحصار از کسب و کارها؛ هم رونق، هم عدالت/ اقدام دولت سیزدهم برای تسهیل در صدور مجوزها

🔺 رفع انحصار از کسب و کارها؛ هم رونق، هم عدالت/ اقدام دولت سیزدهم برای تسهیل در صدور مجوزها

🔺 رفع انحصار از کسب و کارها؛ هم رونق، هم عدالت/ اقدام دولت سیزدهم برای تسهیل در صدور مجوزها

🔹 در حالی که دریافت مجوز برای شروع یک کسب‌وکار در کشورهای توسعه یافته گاهی کمتر از چند ساعت زمان می‌برد، در کشورمان در برخی موارد صدور مجوز چند سال به طول می‌انجامد؛ بر همین اساس دولت سیزدهم نسبت به بهبود فضای کسب و کار به ویژه از طریق رفع انحصارها و تسهیل در صدور مجوزها اقدام کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup