🔺 «طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با دشمنان علیه امنیت کشور» در دستور کار کمیسیون‌های مجلس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 «طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با دشمنان علیه امنیت کشور» در دستور کار کمیسیون‌های مجلس

🔺 «طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با دشمنان علیه امنیت کشور» در دستور کار کمیسیون‌های مجلس

🔺 «طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با دشمنان علیه امنیت کشور» در دستور کار کمیسیون‌های مجلس

🔹 «طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی، در دستور کار کمیسیون قضایی این هفته مجلس قرار گرفت.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup