🔺 سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد

🔺 سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد

🔹 «نیکلا رش» سفیر فرانسه در تهران در پی اظهارات غیر قابل قبول وزیر خارجه فرانسه در مجلس ملی این کشور و تصویب قطعنامه مداخله جویانه مجلس فوق در قبال تحولات جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز به وزارت امور خارجه احضار شد.

ادامه مطلب ...
popup