🔺 اشتغالزایی ۵۰ درصدی زندانیان سراسر کشور تا پایان سال

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اشتغالزایی ۵۰ درصدی زندانیان سراسر کشور تا پایان سال

🔹 رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: با همکارانمان در سراسر کشور اتمام حجت کردیم که باید به نحوی برنامه‌های خودشان را تنظیم کنند که تا پایان سال ظرفیت اشتغالزایی در سراسر زندان‌های کشور به ۵۰ درصد برسد.

ادامه مطلب ...
popup