🔺 اجرای طرح تحول‌سلامت و نظام‌ارجاع بدون هوشمندسازی معنا ندارد/سامان‌یافتن طرح جامع قانون پرستاری در برنامه هفتم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اجرای طرح تحول‌سلامت و نظام‌ارجاع بدون هوشمندسازی معنا ندارد/سامان‌یافتن طرح جامع قانون پرستاری در برنامه هفتم

🔺 اجرای طرح تحول‌سلامت و نظام‌ارجاع بدون هوشمندسازی معنا ندارد/سامان‌یافتن طرح جامع قانون پرستاری در برنامه هفتم

🔺 اجرای طرح تحول‌سلامت و نظام‌ارجاع بدون هوشمندسازی معنا ندارد/سامان‌یافتن طرح جامع قانون پرستاری در برنامه هفتم

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هر کاری بتواند برای هوشمندسازی حوزه سلامت انجام می‌دهد، گفت: معتقدم یکی از موضوعاتی که به طرح تحول سلامت آسیب زد و باعث ضعف آن شد، ریشه در هوشمندسازی دارد.

ادامه مطلب ...
popup