🔺 طراحی و اجرای توربین نیروگاه توسط متخصصین ایرانی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 طراحی و اجرای توربین نیروگاه توسط متخصصین ایرانی

🔺 طراحی و اجرای توربین نیروگاه توسط متخصصین ایرانی

🔹 مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: در سد آزاد یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی توسط بخش خصوصی اجرا شده و برای اولین بار طراحی و اجرای توربین نیروگاه توسط متخصصین ایرانی صورت گرفته و این نیروگاه شش سال است به بهره برداری رسیده و تولید بسیار خوبی داشته است.

ادامه مطلب ...
popup