🔺 واکنش علم‌الهدی به باخت ایران مقابل آمریکا / به فرض، توپ به یک طرف رفته باشد، به این معنا نیست که فرزندان برومند ما شکست خورده‌اند و آمریکا پیروز شده

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 واکنش علم‌الهدی به باخت ایران مقابل آمریکا / به فرض، توپ به یک طرف رفته باشد، به این معنا نیست که فرزندان برومند ما شکست خورده‌اند و آمریکا پیروز شده

🔺 واکنش علم‌الهدی به باخت ایران مقابل آمریکا / به فرض، توپ به یک طرف رفته باشد، به این معنا نیست که فرزندان برومند ما شکست خورده‌اند و آمریکا پیروز شده

🔺 واکنش علم‌الهدی به باخت ایران مقابل آمریکا / به فرض، توپ به یک طرف رفته باشد، به این معنا نیست که فرزندان برومند ما شکست خورده‌اند و آمریکا پیروز شده

🔹  تسنیم نوشت: خطیب جمعه مشهد گفت: قضاوت ما براساس ایمان و قدرت فرزندانمان در میادین ورزشی است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup