🔺 میدری: در شرایط بدی قرار گرفته‌ایم / دولت واهمه دارد ، اقتدار حکومت بشکند / نیروهای اجتماعی هم می‌ترسند با همکاری، پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 میدری: در شرایط بدی قرار گرفته‌ایم / دولت واهمه دارد ، اقتدار حکومت بشکند / نیروهای اجتماعی هم می‌ترسند با همکاری، پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند

🔺 میدری: در شرایط بدی قرار گرفته‌ایم / دولت واهمه دارد ، اقتدار حکومت بشکند / نیروهای اجتماعی هم می‌ترسند با همکاری، پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند

🔺 میدری: در شرایط بدی قرار گرفته‌ایم / دولت واهمه دارد ، اقتدار حکومت بشکند / نیروهای اجتماعی هم می‌ترسند با همکاری، پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند

🔹 آفتاب نیوز نوشت: نماینده ادوار مجلس گفت: ناآرامی‌های امروز جامعه ایران یا توسط دستگاه‌های امنیتی حکومت سرکوب می‌شود یا جریان سیاسی میانی موفق خواهد شد از توان خود برای ایجاد همراهی در مردم بهره ببرد و به این وضعیت پایان دهد. اگر ما به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که تنها راه برون‌رفت از این شرایط، انجام اصلاحات بدون براندازی است، باید تغییراتی در نحوه برخورد ما با حاکمیت رخ دهد که توافق سیاسی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی حاضر در صحنه را ممکن کند.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup