🔺 مجلس یازدهم مانع از امتیازطلبی یک طرفه غرب در مذاکرات احیای برجام شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس یازدهم مانع از امتیازطلبی یک طرفه غرب در مذاکرات احیای برجام شد

🔺 مجلس یازدهم مانع از امتیازطلبی یک طرفه غرب در مذاکرات احیای برجام شد

🔺 مجلس یازدهم مانع از امتیازطلبی یک طرفه غرب در مذاکرات احیای برجام شد

🔹 نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را ‏یکی از اقدامات مهم ‎مجلس یازدهم در عرصه ‎سیاست خارجی دانست.

ادامه مطلب ...
popup