🔺 بانوان فناور تسهیلات ۵۰۰۰ میلیون ریالی دریافت می کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 بانوان فناور تسهیلات ۵۰۰۰ میلیون ریالی دریافت می کنند

🔺 بانوان فناور تسهیلات ۵۰۰۰ میلیون ریالی دریافت می کنند

🔺 بانوان فناور تسهیلات ۵۰۰۰ میلیون ریالی دریافت می کنند

🔹 معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با بیان این‌که بانوان فناور تسهیلات ۵۰۰۰ میلیون ریالی دریافت می کنند، گفت: فعالان حوزه دانش بنیان وطن پرست ترین فرزندان این کشور هستند.

ادامه مطلب ...
popup