🔺 دفاع دانشجوی مقطع دکترا در زندان رجایی شهر

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دفاع دانشجوی مقطع دکترا در زندان رجایی شهر

🔺 دفاع دانشجوی مقطع دکترا در زندان رجایی شهر

🔹 مدیر زندان رجایی شهر با اشاره به دفاع یک دانشجوی مقطع دکترا در زندان رجایی شهر گفت: هم اکنون تعداد ۱۱ نفر از مددجویان زندان رجایی شهر در مقاطع کارشناسی در حال تحصیل هستند.

ادامه مطلب ...
popup