🔺 اختصاصی| بخشنامه 8بندی ارزی بانک مرکزی/ خرید ارز صادراتی توسط صرافی‌ها ممنوع شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اختصاصی| بخشنامه 8بندی ارزی بانک مرکزی/ خرید ارز صادراتی توسط صرافی‌ها ممنوع شد

🔺 اختصاصی| بخشنامه 8بندی ارزی بانک مرکزی/ خرید ارز صادراتی توسط صرافی‌ها ممنوع شد

🔹 براساس بخشنامه‌ جدیدی که بانک مرکزی به صرافی‌ها ابلاغ کرده است، شرایط خرید و فروش ارز صادراتی تغییر کرده و دیگر صرافی‌ها امکان خرید ارز صادرکنندگان را ندارند.

ادامه مطلب ...
popup