🔺 سرلشکر سلامی: رد پای آشکار اروپا در تعمیق یک بحران امنیتی قابل مشاهده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سرلشکر سلامی: رد پای آشکار اروپا در تعمیق یک بحران امنیتی قابل مشاهده است

🔺 سرلشکر سلامی: رد پای آشکار اروپا در تعمیق یک بحران امنیتی قابل مشاهده است

🔹 فرمانده سپاه با اشاره به رد پای آشکار این کشورها در تعمیق یک بحران امنیتی، در داخل کشور ما ظرف ماه‌های گذشته، گفت: دیدید که چگونه این کشورهای اروپایی تلاش کردند، نقش میدان‌دار اصلی را در سلب مشروعیت بین‌المللی از نظام ما به عهده بگیرند.

ادامه مطلب ...
popup